U bent hier: Home / Overheidsopdrachten KU Leuven

Overheidsopdrachten KU Leuven

Doelgroep: externen

Algemeen

  • Aankoop KU Leuven geeft hier een overzicht van haar gepubliceerde opdrachten en stelt de bestekken en andere, bijhorende documenten ter beschikking van geïnteresseerde ondernemingen.
  • Het bestek, de meetstaat/inventaris en de plannen worden digitaal ter beschikking gesteld voor geïnteresseerde aannemers/leveranciers. Het offerteformulier moet opgevraagd worden.
  • Let op: vanaf 18.10.2018 is de indiening en de ontvangst van de offertes, aanvragen tot deelneming en plannen en ontwerpen via een elektronisch platform verplicht voor alle opdrachten waarvan de waarde de Europese drempels bereiken of overschrijden. 

Hoe gaat u te werk?

1. Bekijk hier het overzicht van lopende aankoopprocedures en download het gewenste bestek:
 
2. Om in te schrijven moet hier verplicht het offerte- of kandidaatstellingsformulier aangevraagd worden:
 

Door het opvragen van het offerte- of kandidaatstellingsformulier wordt u tevens op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in de opdrachtdocumenten.

Het bestek, de meetstaat/inventaris en de plannen van de gepubliceerde opdrachten blijven ter beschikking op deze site tot en met de openingsdatum van de offertes.

 
3. Dien uw offerte, incl. offerteformulier, of kandidaatstelling in conform de opdrachtdocumenten
 
Adresgegevens

Katholieke Universiteit Leuven
Technische Diensten
Aankoop

Willem De Croylaan 60A, bus 5571
3001 HEVERLEE

tel. + 32 16 32 20 81 en + 32 16 32 84 00
fax + 32 16 32 29 82
e-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be