U bent hier: Home / Technische Diensten / Facilitaire Diensten / Lokalenreservering en Evenementen / Facilitaire dienstverlening bij evenementen

Facilitaire dienstverlening bij evenementen

Doelgroep: studenten, personeelsleden KU Leuven

Algemeen

Voor het organiseren van activiteiten kan ook beroep gedaan worden op een facilitaire dienstverlening vanuit de Centrale Diensten.  Naast de basisdienstverlening leveren de Facilitaire Diensten ook heel wat bijkomende diensten zowel voor curriculaire als niet-curriculaire activiteiten.
Deze laatste op voorwaarde dat deze activiteit doorgaat in een universitair gebouw of op een universitair domein. Eerder sporadisch worden ook op externe locaties diensten geleverd wanneer daar een activiteit plaatsvindt die wordt georganiseerd door een geleding van de KU Leuven.

De kosten van de facilitaire dienstverlening worden - naast de eventuele huurkosten voor het gebruik van universitaire lokalen - in welbepaalde gevallen aangerekend. De criteria die hiervoor gehanteerd worden vindt u terug in de overzichtstabel voor het aanrekenen van kosten ruimtegebruik en facilitaire dienstverlening:

 

Soorten dienstverlening en kostprijs

1. Basisdienstverlening bij gebruik van poollokalen, bijzondere ruimten en terreinen

Hierin zijn begrepen:

 • energiegebruik : verwarming, elektriciteit en water
 • schoonmaak vóór aanvang van de activiteit
 • openen en sluiten van gebouw en lokaal
 • gebruik van aanwezige didactische apparatuur
 • afvalophaling met uitzondering van risicofracties
 • gebruik van universitaire parking na de diensturen
   

2. Uitleengoederen

Onderstaande prijzen gelden per uitleenbeurt (max. 1 week).

  Tarief 1 Tarief 2 Eenheid 
Blanco signalisatiebordjes € 2,00 € 3,00 /staander
Posterpanelen (1m x 1m)
(enkel te gebruiken bij tentoonstellingen en steeds opgesteld en afgebroken onder supervisie van medewerker Facilitaire Diensten)
€ 4,50 € 6,00 /paneel
tentoonstellingsspot op arm € 4,50 € 6,00 /spot
halogeenspot € 9,00 € 12,00 /spot
podiumelement (18, 36,72, of 108 cm), blok, trap en leuning € 4,50 € 6,00 /stuk
klapstoel  € 0,35 € 0,50 /stuk
rijengeleider € 10,00 € 15,00 /stuk
klaptafel € 1,00 € 1,25 /stuk
partytafel € 10,00 € 14,00 /stuk
verhoog dirigent € 4,50 € 6,00 /stuk
spreekgestoelte € 4,50 € 6,00 /stuk
nadarhekken € 4,50 € 6,00 /stuk
tafelstopcontacten € 1,00 € 1,50 /stuk
flipchart (zonder papier) € 4,50 € 6,00 /stuk
kapstok (72 haakjes) € 15,00 € 18,00 /stuk
brandblusser € 5,00 € 7,00 /stuk
rolcontainer € 4,00 € 6,00 /stuk
verlengkabels (5, 10, 25 of 40 meter)      

3. Extra facilitaire dienstverlening

 • Supplementaire nutsvoorzieningen
  Het gebruik van de normale nutsvoorzieningen en het energieverbruik is inbegrepen in de basisvergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de lokalen. Enkel supplementaire worden extra aangerekend.
    Tarief 1 Tarief 2
  Elektriciteit
  • Aansluiting 1ste elektrisch bord
  • Aansluiting vanaf 2de elektrisch bord

   

  € 95
  € 56 / bord

   

  € 125
  € 75 / bord
   

  Wateraansluiting (incl. leidingen) € 37 per afnamepunt € 50 per afnamepunt

 

 • Signalisatie (met uitzondering van de vaste domein-, gebouw- en lokaalsignalisatie)
  Voor signalisatie worden alle kosten van niet recupereerbare basismaterialen in rekening gebracht (niet de afschrijvingskosten van scanner, snijplotters en andere apparatuur).
  Deze materiaalkosten worden verrekend volgens de prijzen van het Centraal Magazijn of a.d.h.v. facturen van externe firma's waar het materiaal wordt aangekocht.

  Tevens gelden volgende forfaitaire tarieven:
    Tarief 1 Tarief 2
  Belettering op (werf)paneel, signalisatiebord of staander
  • Kleine letters (tot 5 cm)
  • Grote letters
  • Logo, pictogram, tekening, ...

   

  € 0,18 / letter
  € 0,26 / letter
  € 3,5 / stuk

   

  € 0,25 / letter
  € 0,35 / letter
  € 5 / stuk
   

  Belettering op spandoek
  • Letter
  • Logo, pictogram, tekening, ...

   

  € 0,9 / letter
  € 3,5 / stuk

   

  € 1,25 / letter
  € 5 / stuk

  Ontwerp en lay-out € 20 € 25

 

 • Transport (inclusief het in- en uitladen van de goederen)
  De kosten voor transport in de Leuvense regio (Leuven + Heverlee) worden forfaitair verrekend. Hierin is het laden en lossen van de vrachtwagen begrepen waarbij de goederen in principe aan de voordeur worden geleverd.
  Het brengen van de goederen naar een andere locatie binnen het gebouw en/of het ter plaatse opstellen van materialen zoals podia, tentoonstellingspanelen e.d. wordt in regie verrekend volgens de onderstaande tarieven. Uiteraard kan de organisator dit zelf doen of kan beroep gedaan worden op jobstudenten die door de organisator ter beschikking gesteld worden.
    Tarief 1 Tarief 2
  Transport in de Leuvense regio

  € 20 / rit

  € 25 / rit
   

  Alle andere (uren worden supplementair verrekend) € 0,3169 / km € 0,55 / km

 

 • Extra personeelskost
  Inzet van personeel bij ondersteuning van activiteiten (veiligheidsagent of extra bewakers) wordt als volgt in regie verrekend :
  • Ondersteunend personeel:
    Tarief 1 Tarief 2 (excl. BTW)

  Gewone werkdagen binnen de normale werkuren
  (08.00 - 18.00)

  € 41,00 / uur

  € 60,00 / uur

  Gewone werkdagen buiten de normale werkuren € 66,75 / uur € 97,60 / uur
  Zaterdagen € 66,75 / uur € 97,60 / uur
  Zon- en feestdagen € 89,00 / uur € 130,12 / uur

 

 • Andere diensten

  • transport uitgezonderd de centraal georganiseerde transporttaken zoals ophalen van de diverse afvalfracties, leveringen uit centraal magazijn en PC-shop, bedelen demiwater
  • verhuizingen die niet het gevolg zijn van nieuwbouw of renovatie
  • het gebruik en onderhoud van werkkledij
  • ophalen, afvoeren en laten verwerken van risicoafval
  • gesprekskosten telefonie en telefax
  • frankeringkosten verzending
  • drukwerk en reprografie
  • het plaatsen van tentoonstellingspanelen, podia, beursstands, enz.
  • supplementaire schoonmaak op vraag van de gebruiker
  • alle werken en diensten geleverd door derden op specifieke vraag van de gebruiker zoals bij voorbeeld het huren en opstellen van een tent
  • het inhuren van vertaalapparatuur, tolken en vertalers
  • het aankopen van bloemen, bloemstukken en het inhuren van planten
  • ...
 • Alle andere diensten, worden steeds afzonderlijk verrekend en ook de kosten van diensten door derden geleverd, worden integraal doorgerekend, zoals bv.:

 

 

4. Aanvragen facilitaire dienstverlening

Uitleengoederen en extra facilitaire dienstverlening worden als volgt aangevraagd:

 

 

keyboard_arrow_up