U bent hier: Home / Technische Diensten / Facilitaire Diensten / Bewakings- en Beveiligingsbeleid / Regels bij het organiseren van fuiven in Alma 2

Regels bij het organiseren van fuiven in Alma 2

Doelgroep: studenten, externen

Inleiding

In samenspraak met de buren van Alma werden er een aantal maatregelen uitgewerkt om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken
Een ‘spreidingsplan’ werd opgesteld om de bezoekers van de fuif na afloop via verschillende wegen de campus te laten verlaten om zo te beletten dat altijd dezelfde buren de overlast ervaren

Regels

Volgende algemene regels werden opgesteld:

 • De gewone nooduitgang wordt bij fuiven gebruikt als in- en uitgang
 • Er worden op een aantal strategische plaatsen werfhekkens geplaatst om de bezoekers te leiden.
 • De toegang tot Alma gebeurt via de Van Evenstraat en de Vesaliusstraat
 • Het verlaten van de campus gebeurt beurtelings via de Vesaliusstraat, Van Evenstraat en de Parkstraat
 • De buren worden op voorhand op de hoogte gebracht van de fuiven
 • De rookzone wordt aan de ingang voorzien
 • Via Alma worden er 4 professionele bewakers voorzien die doorgerekend worden aan de organisatoren
 • De KU Leuven voorziet een leidinggevende bewaker die de externe bewakers aanstuurt
 • De organisatoren voorzien 2 personen die de ganse tijd via GSM bereikbaar zijn
 • De organisatoren voorzien een aantal stewards die herkenbaar dienen te zijn (hesjes o.i.d.).

Een tweetal dagen op voorhand dient het volgende te gebeuren:

De dag van de fuif dient moeten volgende acties genomen worden:

 • Plaatsen van werfhekkens in Alma voor de togen en ev. backstageruimte. 
 • De nooduitgangen alsook de brandblussers dienen vrij te blijven.
 • De organisatoren ontvangen een sleutel van de ruimte waar het geld bewaard wordt.
 • Alma posteert een bewaker aan deze werfhekkens en er wordt afgesproken wie er toegang heeft. De bewaker ziet hierop toe alsook op de situatie in de zaal.
 • Om 21u00 worden de werfhekkens geplaatst volgens plan. De organisatoren posteren vanaf dat ogenblik enkele stewards aan de Res. H. Servotte in de Parkstraat die de personen die naar de fuif gaan doorverwijzen naar de Vesaliusstraat en Van Evenstraat.
 • Om 22u00 komen de bewakers van Event security toe en nemen hun plaatsen in.
 • De organisatoren plaatsen stewards aan de ‘gewone hoofdingang’ (die moet vrij blijven om in geval van nood als nooduitgang te dienen) alsook aan de buitendeur aan de broodjesbar.  Deze deur mag onder geen enkel beding geopend worden tenzij in geval van nood (lawaaihinder).
 • Om 02u00 worden de werfhekkens opgesteld volgens plan om de mensen die de fuif verlaten via de afgesproken weg de campus te doen verlaten.

 

Top