U bent hier: Home / Studentenongevallen

Studentenongevallen

Doelgroep: studenten

1. Omschrijving

Studenten ingeschreven aan de KU Leuven en de hogescholen van de Associatie KU Leuven zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen (eigen lichamelijke schade):

 • tijdens al de activiteiten uitgevoerd met het akkoord van KU Leuven en de hogescholen van de Associatie KU Leuven, zoals:
  • cursussen
  • werkuren
  • examens
  • studiereizen en uitstappen
   ongeacht of ze plaatsvinden in België of in het buitenland
 • tijdens sportactiviteiten indien deze plaatsvinden
  • in de infrastructuur van KU Leuven of de de hogescholen van de Associatie KU Leuven
  • georganiseerd worden door KU Leuven of de de hogescholen van de Associatie KU Leuven
 • op de weg naar en van deze verzekerde activiteiten
 • op de weg naar en van de stageplaats.
  Opgelet: studenten zijn tijdens het uitoefenen van hun schoolstage, verzekerd voor lichamelijke ongevallen door de arbeidsongevallenverzekering. (zie 5. Formulieren)
 • tijdens deelname aan de cursussen ingericht door het Instituut voor Levende Talen (ILT), evenals op de weg naar en van deze cursussen
 • deelname aan voorbereidingsactiviteiten ingericht door KU Leuven en de de hogescholen van de Associatie KU Leuven.

Jobstudenten zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen door de arbeidsongevallenverzekering.

Top

2. Procedure

 • Vul het aangifteformulier in
  • pagina 1, 2 & 3 vul je zelf in.
   Onder punt 4 ‘beschrijving van het ongeval’ is het belangrijk om het ongeval omstandig, duidelijk en volledig te schetsen.
  • pagina 4 - het geneeskundig getuigschrift - dien je door de behandelende dokter te laten invullen.
 • Maak het aangifteformulier volledig ingevuld en ondertekend over aan:
 • De verzekeringsmaatschappij zal je contacteren en het dossiernummer meedelen.
 • Voor het verkrijgen van terugbetaling van medische kosten, zie 3. Terugbetaling.

Top

3. Terugbetaling

 • Betaal zelf de medische kosten aan de betrokken zorgverstrekker (huisarts, ziekenhuis, apotheek, kinesist, ...) en bewaar de facturen/rekeningen.
 • Vraag om terugbetaling aan je eigen ziekenfonds op basis van het “getuigschrift voor verstrekte hulp” (dit is het document dat je bij de huisarts krijgt en/of het groene document bij de factuur van het ziekenhuis), van de factuur van het ziekenvervoer, ...
 • Bezorg daarna de volgende originele bewijsstukken aan de verzekeraar:
  • de afrekeningen van het ziekenfonds
  • de apothekersrekeningen
  • de gedetailleerde ziekenhuisfacturen
 • De verzekeraar stort op basis van deze ingezonden bewijsstukken de passende vergoeding op je rekening.

Top

4. Dekking

 • medische kosten: maximum 5.000,00 EUR per ongeval en per slachtoffer
 • repatriëringskosten: maximum 2.500,00 EUR
 • begrafeniskosten: maximum 2.500,00 EUR
 • blijvende ongeschiktheid: maximum 75.000,00 EUR evenredig aan de graad van ongeschiktheid
 • overlijden: 25.000,00 EURTop

5. Formulieren

Voor het aangeven van een studentenongeval:

Dit formulier kan je ook verkrijgen op het Sportcomité of op de Verzekeringsdienst.

Voor het aangeven van een arbeidsongeval op de stageplaats:

Te gebruiken door studenten van KU Leuven en de UC's:

Top

6. FAQ - Veelgestelde vragen

Zijn de studentenactiviteiten ingericht door LOKO, de faculteitskringen en de studentenverenigingen ook verzekerd?

Tijdens activiteiten ingericht door LOKO, de faculteitskringen of de studentenverenigingen ben je door de KU Leuven niet verzekerd, noch voor de eigen lichamelijke schade, noch voor de schade aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid).

Top

Ligt de bewijslast bij de student of bij de verzekeraar?

De bewijslast rust steeds bij de student.

Top

Zijn studenten verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de uitoefening van een stage?

Ja, studenten zijn verzekerd voor arbeidsongevallen op de stageplaats via de arbeidsongevallenverzekering.
Voor lichamelijke ongevallen op de weg naar en van de stageplaats zijn de studenten verzekerd via de studentenongevallenverzekering.

Top