U bent hier: Home / Brandveiligheid / Wat bij brand?

Wat bij brand?

Doelgroep: personeelsleden Associatie KU Leuven
Contact: Dienst VGM

Algemene principes

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. Vandaar de noodzaak om snel en doeltreffend op te treden in geval van brand. Het verwittigen van de directe omgeving en van de hulpdiensten (interne en externe) is belangrijk voor uw veiligheid en deze van de andere personen in het gebouw. 

 • Interne hulpploegen
 • Externe hulpploegen
  • Brandweer
  • Ziekenwagen / MUG
  • Politie

Concrete werkwijze

 1. Roep: "BRAND, BRAND !"
  Hierdoor verwittigt u de mensen uit de bedreigde omgeving van het gevaar en staat u er niet alleen voor. Bovendien kunnen er meer taken gelijktijdig uitgevoerd worden.
 2. (Laat) de hulpploegen waarschuwen via het noodnummer.

  Geef de volgende inlichtingen, traag en duidelijk:

  • naam en functie
  • naam en adres van het gebouw
  • de verdieping (eventueel het lokaalnummer)
  • reden van oproep

  Het is nodig om het interne noodnummer te gebruiken en niet rechtstreeks de brandweer te verwittigen. Zo wordt er bijkomende informatie gegeven aan de brandweer en  worden ook de interne hulpploegen opgeroepen. Deze hulpploegen kunnen de brandweer ondersteunen.

 3. (Laat) het evacuatiealarm activeren door een evacuatiedrukknop in te drukken. brandmelder
 4. Doe één poging tot blussen.

  Een kleine beginnende brand kan meestal nog gemakkelijk geblust worden. De moeilijkheidsgraad van de blussingswerken stijgt enorm met het verstrijken van de tijd. snelblusser blusdeken Tracht dus zo snel mogelijk te blussen met een blusdeken of snelblusser.

 5. Mislukte / gelukte bluspoging.
  • Bij een mislukte bluspoging
   • Verlaat het lokaal, en doe zoveel mogelijk deuren dicht.
   • Breng vanop een veilige plaats de hulpdiensten op de hoogte via het noodnummer.
   • Begeef u naar het verzamelpunt, daar kan u de hulpploegen opwachten en hen de nodige informatie bezorgen.
  • Bij een gelukte bluspoging
   • Breng de hulpdiensten op de hoogte via het noodnummer.
   • Hou de gebluste brand in de gaten.
   • Wacht ter plaatse op de hulpploegen.
   • Geef hen de nodige informatie opdat ze efficiënt kunnen te werk gaan.

Nuttige tips

 • Noodtelefoons:
  Informeer naar de locatie van de noodtelefoons. Deze werken ook wanneer het computernetwerk uitvalt en bevinden zich voornamelijk in de nabijheid van brandcentrales.

 • Evacuatiedrukknoppen:
  Informeer naar de locatie van de nooddrukknoppen. Deze bevinden zich voornamelijk in de nabijheid van trappenhuizen en uitgangen.

 • Blusmiddelen:
  Informeer naar de locatie en de werking van de blusmiddelen in uw directe omgeving. Deze bevinden zich voornamelijk in de gangen en traphallen.
  Hou de blusmiddelen steeds goed zichtbaar en bereikbaar.

 • Branddeuren:
  Deze deuren worden geplaatst om, in geval van brand, het vuur en de rook tegen te houden. Hou deze deuren dan ook dicht.
  Sommige branddeuren worden opengehouden door magneten. Deze deuren sluiten automatisch bij brand. Hou de bewegingsbaan van deze deuren vrij.

 • Laat geen rommel rondslingeren. Laat afval regelmatig ophalen!

 • Hou het gebruik van brandbare materialen beperkt tot het strikte minimum.

 • Informeer naar de aanwezigheid van de Eerste Interventie Ploeg en de EIP-leden.