U bent hier: Home / Organigram: algemene informatie

Organigram: algemene informatie

Doelgroep: personeelsleden KU Leuven, studenten


Basisstructuur

Het online organigram toont de structuur van de Universiteit in Vlaanderen en Brussel. Het organigram geeft de verschillende eenheden weer met hun onderlinge hiërarchische relatie en toont bij elke eenheid het diensthoofd en de medewerkers (= hiërarchische aansturing van personeelsleden).

De basisstructuur van KU Leuven bestaat uit drie wetenschapsgroepen

 • Groep Humane Wetenschappen
 • Groep Wetenschap & Technologie
 • Groep Biomedische Wetenschappen

 

en algemene diensten

 • Onderwijsbeleid
 • Onderzoeksbeleid
 • Studentenbeleid
 • ...

verspreid over verschillende locaties.

Vanaf het academiejaar 2013-2014 zijn dit naast Leuven en Kortrijk ook Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Diepenbeek, Geel, Gent, Oostende en Sint-Katelijne-Waver.

De eenheden die vroeger deel uitmaakten van een hogeschool en die vanaf het academiejaar 2013-2014 behoren tot KU Leuven, worden kullocs genoemd. ‘Kulloc’ is de afkorting van KU Leuven op locatie. In het organigram worden alle eenheden die vroeger verbonden waren aan een hogeschool, vanaf 22.09.2014 aangeduid met de toevoeging "Campus ... " of "Technologiecampus ..." waarbij "Campus" en "Technologiecampus" de regionale dimensie van deze eenheden weergeven. Ook de eenheden van Kulak (= KU Leuven in Kortrijk) krijgen de toevoeging "Campus Kulak Kortrijk".

Schematisch voorgesteld:

Structuur KU Leuven

 

Top

Regionale en globale view

Eenheden die deel uitmaken van een kulloc of Kulak, kunnen door hun onderzoeksmatige en inhoudelijke werking ook tot de Groep Humane Wetenschappen, de Groep Wetenschap & Technologie of de Groep Biomedische Wetenschappen behoren. Zo behoort de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap, Campus Brussel enerzijds tot de kulloc KU Leuven, Campus Brussel maar anderzijds ook tot de Groep Humane Wetenschappen (Faculteit Letteren).

Om deze dubbele verankering zichtbaar te maken, bestaan er vanaf het academiejaar 2013-2014 twee weergaves van het KU Leuven-organigram: de regionale view en de globale view.

In beide views staan dezelfde eenheden met dezelfde diensthoofden en medewerkers, maar de plaats van de eenheden in het organigram is voor Kulak- en kulloc-eenheden met een dubbele verankering verschillend.

Regionale view: eenheden getoond per kulloc

In de regionale view worden de eenheden getoond volgens hun locatie: de eenheden van Kulak worden gegroepeerd onder Kulak en alle eenheden die vroeger verbonden waren aan een hogeschool, worden gegroepeerd per kulloc. Zo kan bijvoorbeeld een academisch beheerder via de regionale view een totaalbeeld krijgen van de kulloc waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.

Schematisch voorgesteld:

Regionale view - schema

 

In de regionale view worden alle eenheden van Kulak en de kullocs dus getoond naast de Groep Humane Wetenschappen, Groep Wetenschap & Technologie en Groep Biomedische Wetenschappen.

In deze weergave kan u zien welke KU Leuven-eenheden en -medewerkers zich regionaal (in Kulak of een kulloc) bevinden.

Globale view: eenheden getoond per wetenschapsgroep

Een aantal eenheden van zowel Kulak als de kullocs behoren door hun onderzoeksmatige en inhoudelijke werking tot een van de drie wetenschapsgroepen. In de globale view worden deze eenheden getoond binnen de betrokken wetenschapsgroep. Zo kan bijvoorbeeld een departementsvoorzitter via de globale view een totaalbeeld krijgen van het departement waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, inclusief de Kulak- en kulloc-eenheden die aan het departement verbonden zijn.

Schematisch voorgesteld:

Globale view - schema

 

In deze view wordt een eenheid die is verbonden met de Groep Wetenschap & Technologie, dus getoond binnen de Groep Wetenschap & Technologie, ongeacht de locatie van de eenheid (in Kulak of een kulloc).

In deze weergave kan u zien waar een eenheid of medewerker die verbonden is met een wetenschapsgroep, zich situeert binnen de betrokken wetenschapsgroep ongeacht de kulloc / Kulak waartoe de eenheid of medewerker behoort.

Op de webpagina Organigram van de groepen na integratie vindt u een overzicht van de structuurwijzigingen binnen de Groep Humane Wetenschappen, de Groep Wetenschap & Technologie en de Groep Biomedische Wetenschappen ten gevolge van de integratie.

Verschillende views in het online organigram

Wisselen van view

Als u naar het KU Leuven-organigram gaat, krijgt u aan de linkerkant van het scherm automatisch de regionale view van het organigram te zien:

Default view organigram

Door te klikken op “globale view” kan u omschakelen van de regionale naar de globale view en vice versa.

Visuele voorstelling van de regionale en globale view

In de regionale view wordt aan de linkerkant van het scherm de boomstructuur van het organigram getoond

 • met de eenheden van de kullocs en Kulak gegroepeerd per kulloc / Kulak;
 • op een lichtgrijze achtergrond.

 

Regionale view organigram

In de globale view wordt aan de linkerkant van het scherm de boomstructuur van het organigram getoond

 • met de eenheden van de kullocs en Kulak die tot een wetenschapsgroep behoren, getoond binnen de betrokken groep (Groep Humane Wetenschappen / Groep Wetenschap & Technologie / Groep Biomedische Wetenshappen);
 • op een blauwe achtergrond.

 

Globale view organigram

De informatie van de eenheid die aan de rechterkant van het scherm wordt getoond (met een witte achtergrond), is in beide views hetzelfde. Alleen de plaats van de eenheid in de boomstructuur kan voor eenheden van Kulak en de kullocs in beide views verschillend zijn. Voor de meeste eenheden zullen de regionale en globale view echter hetzelfde zijn.

Top

Interne en publieke versie

In het online organigram wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen de internetversie die voor iedereen zichtbaar is, en de intranetversie die alleen zichtbaar is als u bent ingelogd.
De internetversie van het organigram is herkenbaar aan de blauwe header:

Blauwe internetheader

Rechts bovenaan de pagina, vindt u de link "intranetversie". Als u hierop klikt, komt u op de intranetversie van het organigram, herkenbaar aan de oranje header:

Oranje intranetheader

In de intranetversie worden meer gegevens getoond dan in de internetversie. Meer uitleg hierover kan u terugvinden op de intranetpagina Organigram: welke gegevens - hoe te wijzigen.

Top

Nederlandse en Engelse versie

Van het organigram bestaat zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie. Rechts bovenaan de pagina, vindt u de link "English version". Als u hierop klikt, komt u op de Engelse versie van het organigram.

Top

Eenheden in het organigram

Hoe een eenheid vinden?

via naam, nummer of budgetplaats van de eenheid

Via de zoekbox "Naam eenheid" kan u zoeken op (een gedeelte van) de Nederlandse of Engelse naam of afkorting (als voor de eenheid een afkorting is geregistreerd); op het nummer van een eenheid (nummer van 8 cijfers, beginnend met 5) en op de budgetplaats (ABC-code).

Als u bijvoorbeeld het Leuvens Universiteitsfonds zoekt, kan u als zoekterm ingeven:

- volledige naam Leuvens Universiteitfonds
- deel van de naam eitsfonds
- afkorting (indien geregistreerd) LUF
- volledige Engelse naam Leuven University Fund
- deel van de Engelse naam fund
- Engelse afkorting (indien geregistreerd) -  (voor het Leuvens Universiteitsfonds is geen Engelse afkorting geregistreerd)
- nummer van de eenheid 50022051
- budgetplaats (ABC-code) van de eenheid 1NZ

Deze functie is niet hoofdlettergevoelig.  U kan de zoektermen dus met of zonder hoofdletters ingeven.

Top

via de boomstructuur

Als u in de boomstructuur van het organigram aan de linkerkant van het scherm een eenheid aanklikt, worden van deze eenheid de volgende gegevens getoond:

 • de bovenliggende hiërarchie (volgens de regionale of globale view)
 • de eenheden van hetzelfde niveau
 • de onderliggende eenheden met het diensthoofd

 

Boomstructuur organigram

Zo kan u verder klikken tot aan de eenheid die u zoekt.

Top

via een overzicht van het volledige organigram

Via de link "volledig organigram van deze eenheid" onderaan de rechterkant van het scherm, krijgt u een overzicht van het volledige organigram van een eenheid (de eenheid zelf + alle onderliggende eenheden volgens de regionale of globale view).
Voor een overzicht van het volledige organigram van de KU Leuven, gaat u naar KU Leuven en klikt u daar rechts onderaan op de link "volledig organigram van deze eenheid".

In het overzicht worden van elke eenheid de volgende gegevens getoond:

 • naam eenheid
 • diensthoofd
 • nummer van de eenheid
 • budgetplaats (ABC-code)

 

Via "Zoeken naar" (Ctrl F) kan u in dit overzicht een eenheid terugvinden op basis van deze gegevens (naam eenheid / diensthoofd / nummer eenheid / ABC-code).

Ook bij het overzicht van het volledige organigram kan u via de tabs “globale view” / “regionale view” overschakelen tussen de twee views.

Top

Welke gegevens worden getoond?

Verschillende soorten eenheden

In de boomstructuur aan de linkerkant van het scherm en in het volledige organigram van een eenheid, wordt via verschillende icoontjes het type eenheid aangeduid:

icoon-individu = individu
icoon-onderzoek = onderzoekseenheid
icoon-andere = andere eenheid (geen individu of onderzoekseenheid)

Gegevens per eenheid

In de intranetversie van het organigram worden meer gegevens getoond dan in de internetversie. Op de intranetpagina Organigram: welke gegevens - hoe te wijzigen? kan u terugvinden welke gegevens bij een eenheid worden getoond en wie de gegevens kan wijzigen.

Top

Raden in het organigram

Hoe een raad vinden?

via naam of nummer van de raad

Via het organigram kan u ook zoeken naar een raad via de knop "Zoek raden".

Raden zoek

U kan zoeken op (een gedeelte van) de Nederlandse of Engelse naam van de raad of op het nummer van de raad (nummer van 8 cijfers, beginnend met 5).

In de resultatenlijst worden de raden die voldoen aan het zoekcriterium, getoond met hun bovenliggende eenheid:

Raden resultatenlijst

U kan in de resultatenlijst klikken op de bovenliggende eenheid of op de raad.

Top

via de bovenliggende eenheid

Als u weet aan welke eenheid een raad is verbonden, kan u naar deze eenheid gaan (zie Hoe een eenheid vinden?). U kan de raad terugvinden door bij de gegevens van de eenheid de rubriek 'raden' open te klikken:

Raden in organigram

Top

Welke gegevens worden getoond?

Als u op de naam van een raad klikt, komt u

 • ofwel op een webpagina met de samenstelling van de raad en met bijkomende informatie over de raad zoals principe van samenstelling, taken en bevoegdheden, vergaderritme ...
 • ofwel op een automatisch gegenereerde webpagina met alleen de naam, het nummer en de samenstelling van de raad

Top

 

Meer informatie en wijzigen gegevens

Top