U bent hier: Home

Welkom

Deze website biedt een overzicht van de juridische dienstverlening aan de KU Leuven.

Voorts vindt u hier basisinformatie over het juridisch statuut van de universiteit (rechtspersoonlijkheid, "statuten" ...), een overzicht van het wettelijk kader waarbinnen de universiteit werkt en van diverse universitaire reglementen.

Slechts een beperkt aantal personen kan de KU Leuven op juridisch geldige wijze verbinden (overeenkomsten sluiten, attesten uitreiken, overheidsopdrachten gunnen, advocaten, notarissen of gerechtsdeurwaarders aanstellen, etc.). U kan de actuele lijst met lasthebbers en de omvang van hun bevoegdheden raadplegen via het overzicht van volmachtenregelingen.

Voor meer uitgebreide informatie kunnen personeelsleden terecht op het intranet van de Juridische Dienst.