U bent hier: Home / Ondernemingsraad Leuven - Brussel

Ondernemingsraad Leuven - Brussel

Doelgroep: studenten, personeelsleden KU Leuven

Samenstelling

Principe

De Ondernemingsraad is samengesteld overeenkomstig de wettelijk vastgelegde bepalingen. Algemeen betekent dit dat de Ondernemingsraad

 • enerzijds is samengesteld uit het ondernemingshoofd en één of verscheidenen door hem aangewezen werkelijke en plaatsvervangende vertegenwoordigers. De werkgever moet zijn afgevaardigden kiezen uit het leidinggevend personeel;
 • anderzijds bestaat uit een aantal effectieven en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel. Het aantal effectieven mag niet lager zijn dan twee en niet hoger dan vijfentwintig.

De voorzitter van de Ondernemingsraad is de algemeen beheerder. De plaatsvervangende voorzitter wordt aangeduid door de voorzitter tijdens de eerste zitting van de raad. De secretaris wordt gekozen onder de effectieve leden van de personeelsafvaardiging.

Huidige samenstelling

Top

Taken en bevoegdheden

De Ondernemingsraad heeft tot belangrijkste taak

 • advies uit te brengen en alle suggesties of bezwaren te kennen te geven over alle maatregelen die de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kunnen wijzigen;
 • van het ondernemingshoofd in economisch en financieel opzicht te ontvangen:
  • inlichtingen omtrent de productiviteit alsmede inlichtingen van algemene aard betreffende de gang van de onderneming;
  • inlichtingen, verslagen en bescheiden die de ondernemingsraad kunnen voorlichten over de bedrijfsuitkomsten van de onderneming.

Top

Huishoudelijk reglement

Zie: Ondernemingsraad: Huishoudelijk reglement

Top

Vergaderritme en kalender

De Ondernemingsraad vergadert in principe maandelijks, elke laatste woensdag van de maand, om 10.00 uur in vergaderzaal 00.21 van het Algemeen beheer, Krakenstraat 3.

kalender academiejaar 2015-2016:

 • 28 oktober 2015
 • 25 november 2015
 • 16 december 2015
 • 27 januari 2016
 • 24 februari 2016
 • 23 maart 2016
 • 27 april 2016
 • 25 mei 2016
 • 29 juni 2016
 • 28 september 2016
 • 26 oktober 2016
 • 30 november 2016
 • 21 december 2016

Verslagen

Verslagen Ondernemingsraad

Technische informatie

Object-id in SAP = 50012434

Top