U bent hier: Home / Groepsbestuur Humane Wetenschappen

Groepsbestuur Humane Wetenschappen

Doelgroep: studenten, personeelsleden KU Leuven, externen

Samenstelling

Principe

Huidige samenstelling

Top

Taken en bevoegdheden

Top

Vergaderritme en kalender

Uit het Groepsreglement, onderafdeling 3:

Het groepsbestuur vergadert telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat en in beginsel tweemaal per maand.

Vergaderschema 2016

Vergaderschema 2017

Agenda en verslagen

Enkel personen die hiervoor toelating hebben gekregen, kunnen de agenda en verslagen online raadplegen.

Technische informatie

Object-id in SAP = 50522385

Top