U bent hier: Home / Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Leuven

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Leuven

Doelgroep: studenten, personeelsleden KU Leuven, externen

 

Samenstelling

Principe

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is samengesteld overeenkomstig de wettelijk vastgelegde bepalingen. Algemeen kan worden gesteld dat het comité is samengesteld uit:

  • het ondernemingshoofd en één of meerdere door hem aangewezen gewone en plaatsvervangende werkgeversafgevaardigden die niet talrijker mogen zijn dan de personeelsafgevaardigden
  • een aantal gewone en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel, waarvan het aantal niet lager mag zijn dan twee.

Ook de aan het Comité toegewezen preventieadviseur van de Dienst VGM, of een vervanger, woont de Comitévergaderingen bij.
Het hoofd van de Dienst VGM, andere preventieadviseurs van de Dienst VGM en/of de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en de milieucoördinator kunnen de Comitévergaderingen bijwonen telkens een punt op de agenda staat dat  aansluit bij hun bevoegdheid.
De vertrouwenspersoon kan de Comitévergaderingen bijwonen telkens een punt op de agenda staat dat betrekking heeft op de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Huidige samenstelling

Taken en bevoegdheden

Het CPBW heeft hoofdzakelijk als opdracht alle middelen op te sporen en voor te stellen evenals actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.

Top

Permanente afvaardigingen

Het Comité PBW moet een permanente afvaardiging aanstellen om zich onmiddellijk ter plaatse te begeven wanneer er een dringende reden toe is en telkens een ernstig ongeval, technisch incident of intoxicatie te vrezen valt of gebeurd is.
Het Comité PBW moet ook een permanente afvaardiging aanstellen om de arbeidsinspecteur te woord te staan bij zijn toezichtsbezoeken in de onderneming.
In overeenstemming met bepalingen van het huishoudelijk reglement worden de volgende afvaardigingen aangesteld:

  • afvaardiging bij ernstige incidenten:
    • werknemersafgevaardigden: Johan Morren, Omer Van Rillaer, Kirsten Verhaegen
  • afvaardiging bij inspectie:
    • werknemersafgevaardigde: Johan Morren, Peter Maertens, Johan Meeus

Top

Vergaderritme en kalender

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk vergadert in principe maandelijks, op de derde woensdag van de maand (van 10u30 tot 12u):

kalender 2016 

  • 15 juni 2016, 21 september 2016, 19 oktober  2016, 23 november  2016, 15 december 2016, 19 januari 2017, 16 februari 2017, 16 maart 2017, 20 april 2017, 18 mei 2017, 15 juni 2017, 21 september 2017

Verslagen

De agenda’s en verslagen zijn beschikbaar op het intranet.

Technische informatie

Object-id in SAP = 50012436

Top