U bent hier: Home / Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Oost- en West-Vlaanderen

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Oost- en West-Vlaanderen

Doelgroep: studenten, personeelsleden KU Leuven, externen

Samenstelling

Principe

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is samengesteld overeenkomstig de wettelijk vastgelegde bepalingen. Algemeen kan worden gesteld dat het comité is samengesteld uit:

 • het ondernemingshoofd en één of meerdere door hem aangewezen gewone en plaatsvervangende werkgeversafgevaardigden die niet talrijker mogen zijn dan de personeelsafgevaardigden
 • een aantal gewone en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel, waarvan het aantal niet lager mag zijn dan twee.

Ook de aan het CPBW toegewezen preventieadviseur van de Dienst VGM, of een vervanger, woont de Comitévergaderingen bij.
Het hoofd van de Dienst VGM, andere preventieadviseurs van de Dienst VGM en/of de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en de milieucoördinator kunnen de Comitévergaderingen bijwonen telkens een punt op de agenda staat dat  aansluit bij hun bevoegdheid.
De vertrouwenspersoon kan de Comitévergaderingen bijwonen telkens een punt op de agenda staat dat betrekking heeft op de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Huidige samenstelling

Permanente afvaardigingen

Het CPBW moet een permanente afvaardiging aanstellen om zich onmiddellijk ter plaatse te begeven wanneer er een dringende reden toe is en telkens een ernstig ongeval, technisch incident of intoxicatie te vrezen valt of gebeurd is.
Het CPBW  moet ook een permanente afvaardiging aanstellen om de arbeidsinspecteur te woord te staan bij zijn toezichtsbezoeken in de onderneming.
In overeenstemming met bepalingen van het huishoudelijk reglement worden de volgende afvaardigingen aangesteld:

 • afvaardiging bij ernstige incidenten:
  • Bij noodzaak voor het samenstellen van een afvaardiging van de werknemersdelegatie worden alle leden opgeroepen. Zij bepalen in onderling overleg de samenstelling van de afvaardiging.

  • Bij noodzaak voor het samenstellen van een afvaardiging van de werkgeversdelegatie worden alle leden opgeroepen. Zij bepalen in onderling overleg de samenstelling van de afvaardiging.

 • afvaardiging bij inspectie:
  • Bij noodzaak voor het samenstellen van een afvaardiging van de werknemersdelegatie worden alle leden opgeroepen. Zij bepalen in onderling overleg de samenstelling van de afvaardiging.

  • Bij noodzaak voor het samenstellen van een afvaardiging van de werkgeversdelegatie worden alle leden opgeroepen. Zij bepalen in onderling overleg de samenstelling van de afvaardiging.

Top

Vergaderritme en kalender

kalender 2016-2017:

 • 28 juni 2016,  20 september 2016, 22 november 2016, 17 januari 2017, 14 maart 2017, 23 mei 2017
 • Alternerend met de Comitévergaderingen kan tweemaandelijks een tussentijdse werkgroep samengeroepen worden.

Agenda’s en Verslagen

De agenda’s en verslagen zijn beschikbaar op het intranet.

Technische informatie

Object-id in SAP = 50012438

Top