U bent hier: Home / Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Brussel

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Brussel

Doelgroep: studenten, personeelsleden KU Leuven, externen

Samenstelling

Principe

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is samengesteld overeenkomstig de wettelijk vastgelegde bepalingen. Algemeen kan worden gesteld dat het comité is samengesteld uit:

 • het ondernemingshoofd en één of meerdere door hem aangewezen gewone en plaatsvervangende werkgeversafgevaardigden die niet talrijker mogen zijn dan de personeelsafgevaardigden
 • een aantal gewone en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel, waarvan het aantal niet lager mag zijn dan twee.

Ook de aan het CPBW toegewezen preventieadviseur van de Dienst VGM, of een vervanger, woont de Comitévergaderingen bij.
Het hoofd van de Dienst VGM, andere preventieadviseurs van de Dienst VGM en/of de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en de milieucoördinator kunnen de Comitévergaderingen bijwonen telkens een punt op de agenda staat dat aansluit bij hun bevoegdheid.
De vertrouwenspersoon kan de Comitévergaderingen bijwonen telkens een punt op de agenda staat dat betrekking heeft op de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Huidige samenstelling

Top

Taken en bevoegdheden

Het CPBW heeft hoofdzakelijk als opdracht alle middelen op te sporen en voor te stellen evenals actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.

Permanente afvaardigingen

Het CPBW moet een permanente afvaardiging aanstellen om zich onmiddellijk ter plaatse te begeven wanneer er een dringende reden toe is en telkens een ernstig ongeval, technisch incident of intoxicatie te vrezen valt of gebeurd is.
Het CPBW  moet ook een permanente afvaardiging aanstellen om de arbeidsinspecteur te woord te staan bij zijn toezichtsbezoeken in de onderneming.
In overeenstemming met bepalingen van het huishoudelijk reglement worden de volgende afvaardigingen aangesteld:

 • afvaardiging bij ernstige incidenten:
  • werkgeversafgevaardigden: de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter
  • werknemersafgevaardigden: 2 afgevaardigden, in functie van de aanwezigheid en beschikbaarheid op dat ogenblik
 • afvaardiging bij inspectie:
  • werkgeversafgevaardigden: de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter
  • werknemersafgevaardigden: 2 afgevaardigden, in functie van de aanwezigheid en beschikbaarheid op dat ogenblik

Top

Vergaderritme en kalender

kalender 2016-2017:

 • 30 juni 2016, 26 september 2016, 24 oktober 2016, 28 november 2016, 20 december 2016, 30 januari 2017, 20 februari 2017, 28 maart 2017, 24 april 2017, 29 mei 2017, 27 juni 2017

Agenda’s en Verslagen

De agenda’s en verslagen zijn beschikbaar op het intranet.

Technische informatie

Object-id in SAP = 53691849

Top