U bent hier: Home / Coördinatieorgaan Psychosociaal Welzijn

Coördinatieorgaan Psychosociaal Welzijn

Doelgroep: studenten, personeelsleden KU Leuven, externen

Samenstelling

Principe

Voor de samenstelling van dit orgaan wordt onder meer een vertegenwoordiging van alle eerste lijns betrokken actoren beoogd.

 • Directeur stafdiensten Algemeen Beheer
 • Vertegenwoordigers Personeelsdienst
 • Hoofd dienst VGM
 • Coördinator VGM voor Personen, secretaris
 • Preventieadviseurs Psychosociale Aspecten (IDEWE)
 • Arbeidsgeneesheren (IDEWE)
 • Centrale ombudspersoon
 • Vertrouwensantenne OSGW
 • Een vertegenwoordiger van de vertrouwensantennes
 • Een vertegenwoordiger van de Ombudspersonen van de Doctoral Schools
 • Een vertegenwoordiger van de Rectorale Diensten
 • Een groepsbeheerder

Huidige samenstelling

Top

Taken en bevoegdheden

 • Opstellen van een advies over de samenstelling en invulling van de groep vertrouwensantennes (eerste lijn)
 • Organisatie van de afstemming tussen de verschillende actoren (Ombudsen, Personeelsdienst, dienst VGM, IDEWE)
 • Organisatie opleiding en intervisie
 • Organisatie registratie meldingen
 • Organisatie rapportering aan beleidsorganen, zoals Gebu en CPBW

Voor meer informatie over Psychosociaal Welzijn aan de KU Leuven, zie Website

Top

Vergaderritme

Het Coördinatieorgaan Psychosociaal Welzijn vergadert 4x per jaar.

Verslagen en documenten

De verslagen zijn niet raadpleegbaar voor niet-leden.

Top

Technische Informatie

Object-id in SAP = 53267425

Top