U bent hier: Home / HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

 

Europees Charter & Code voor Onderzoekers

Ter bevordering van een aantrekkelijke, open en duurzame Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers nam de Europese Commissie het ‘Europees Charter van de onderzoeker’ en de ‘Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers’ (.pdf) aan.

Centrale elementen in de Charter & Code zijn open en transparante rekruterings- en beoordelingsprocessen, het bieden van een stimulerende werkomgeving voor onderzoekers met uitgebreide loopbaanmogelijkheden en opties voor levenslang leren, diversiteit en academische vrijheid.

KU Leuven onderschrijft de principes uit de Charter & Code en neemt deel aan het ‘HR Strategy for Researchers’-proces met als doel te voldoen aan het handvest.

Meer informatie:

 

Het ‘HR Strategy for Researchers’-proces (HRS4R)

Om de implementatie van de principes uit het Charter & Code te ondersteunen, ontwierp de Europese Commissie het ‘Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R)’-proces. Onderzoeksinstellingen die in een aantal stappen werken aan de implementatie van het Charter & Code kunnen het Europese kwaliteitslabel ‘HR Excellence in Research’ verkrijgen. Instellingen die het logo voeren, worden beschouwd als aantrekkelijke en stimulerende werkomgevingen voor onderzoekers.

Het HRS4R-proces omvat 5 stappen:

  1. De instelling maakt een interne analyse van de mate waarin ze de principes van Charter & Code dagelijks in de praktijk brengt.
  2. Er wordt een concreet actieplan opgesteld. In het actieplan worden de belangrijkste resultaten van de interne analyse samengevat en worden acties voorgesteld om de principes uit het Charter en de Code verder te ondersteunen en uit te bouwen.
  3. De Europese Commissie evalueert de interne analyse en het actieplan en kent op basis daarvan het kwaliteitslabel ‘HR Excellence in Research’ toe.
  4. Na twee jaar evalueert de instelling haar vooruitgang in de implementatie van het actieplan en de strategie.
  5. Minstens om de vier jaar vindt een externe evaluatie plaats.

 

HR Excellence in Research @ KU Leuven

Het verkrijgen van het Europese kwaliteitslabel ‘HR Excellence in Research’ is opgenomen in het KU Leuven Beleidsplan voor het Academisch Personeel. Het past enerzijds in een toegenomen aandacht voor goed personeelsbeleid voor onder­zoekers en is anderzijds belangrijk in het kader van de rapportering van Europese onderzoeks­projecten. Onze universiteit stapt dan ook mee in het HRS4R-proces.
 

In het kader van het HRS4R-proces voerde KU Leuven een interne analyse uit en werd een HR-actieplan opgesteld. Beide documenten werden ingediend bij EURAXESS in oktober 2016.